Средният осигурителен доход за България за юли е 1416,53 лева

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2023 г. е 1416,53 лв., обяви Националният осигурителен институт (НОИ).

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 август 2022 г. до 31 юли 2023 г. е 1389,13 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2023 г., съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

През месец юни средният осигурителен доход за България е 1399,82 лв.

Планираните приходи от осигурителни вноски в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. са в размер на 11 080 450 000 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход остава 3400 лева. От 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличава от 710 на 780 лв.