БНБ

ЕЦБ хареса проекта за нов закон за БНБ

Управителният съвет на Европейската централна банка е изразил позитивна оценка за изготвения проект на нов Закон за Българската народна банка (БНБ).

Това съобщи централната банка на сайта си тази вечер. Според ЕЦБ той ще гарантира правната конвергенция на БНБ в Евросистемата. С оценката се приветства приложената в проекта техника да се избягва възпроизвеждането на пряко приложимите разпоредби от правото на Европейския съюз, а вместо това, където е уместно, да се включват препратки към тях.

В духа на сътрудничеството са предложени и технически промени в проекта на закона с цел по-голяма яснота, включително относно начина на формиране на провизии от БНБ и включване на допълнителни препратки към приложими европейски актове.

Проектът за нов Закон за Българската народна банка, в който са направени предложените от ЕЦБ технически промени ще бъде изпратен на Министерството на финансите за инициирането на процеса на неговото обществено обсъждане и внасянето му в Народното събрание, уточняват експертите на Димитър Радев.

Предвижда новият закон да влезе в сила на датата, посочена в решението на Европейския съвет за приемане на еврото от България.