слънчоглед

Само по 88 кг от дка слънчоглед са прибрали в Шабленско

При среден добив от 270 кг/дка в Добричка област продължава прибирането на царевицата, съобщават от областната дирекция “Земеделие“. Реколтирани са едва около 40 000 дка от общо засетите 978 990 дка. В общините град Добрич и Шабла все още не е започнало прибирането на културата.
Почти половината от реколтираните до момента площи са в община Каварна, като средният добив е 300 кг/дка.Ной-ниските добиви са в общините Генерал Тошево – 190 кг/дка, Балчик – 180 кг/дка и Крушари – 190 кг/дка.
Продължава и жътвата на слънчогледа. Прибрани са 414 360 дка дка от общо засетите над 844 510 дка Средният добив от слънчогледа за момента е 157 кг/дка. Най-сериозно е положението в община Шабла, където са ожънати над 90% от засетите площи, като средният добив е едва 89 кг/дка. Среднят добив в нормални години е 300 кг/дка и нагоре.