Фермери печелят до 20 000 евро годишно от терени за паша

До 20 000 евро може да спечели фермер, който е взел под наем пасище. И то само от субсидиите за земята, извън плащанията за животни. Това сочат сметките на министерството на земеделието за 2023 г. Очаквано през следващите години парите ще се увеличават.

За тези, които смятат, че това е добър бизнес, най-голямата компания за управление на поземлена собственост „Агрион” предлага под наем хиляди декари земя, подходяща за паша на животни.

Терените варират от няколко декара до няколко хиляди декара и са подходящи за всички фермери, които искат да отглеждат животни.

Сметката сочи, че стопанство от 300 декара например може да вземе около 7000 евро годишно само от базовите и преразпределителните плащания. Отделно от екосхемите – за  поддържане на площи, за възстановяне на почвения потенциал, намаляване на използването на пестициди и поддържане на биологичното  разнообразие, могат да се получат още около 5 000 евро. Ако си млад фермер, приходът набъбва с още 3000 евро.

Така собственикът може да прибира около 15 000 евро годишно само за земята, която е взел под наем. Отделно, ако избере да гледа кози например, ЕС ще му плаща по 43 евро на коза. Така 100 кози ще му носят 4300 евро годишно.

Пасищата, които предлага „Агрион“, ще се отдават чрез пряко договаряне и с опция за изцяло дигитален път.

Дружеството непрекъснато се стреми да въвежда иновативни и справедливи методи за определяне на рентните нива и адекватна алтернатива за наем на земя: изцяло дигитална процедура на целия процес – от пълната информация за парцелите, които се отдават, през подаването на офертата и частично до сключването на сделката.