ВЕИ

Международен форум разглежда Зеления преход и разработването на енергийната стратегия на България

Зеленият преход в Европа и ролята на европейските политики за зелена енергия в разработването на енергийната стратегия на България ще обсъжда международен форум „Енергийна еволюция – практики и приложение“. 

Събитието ще открие евродепутатът Цветелина Пенкова. Сред участниците са представители на министерствата на енергетиката, на икономиката, експерти и бизнес организации. 

Международният форум е първото събитие в България, което ще обедини институционалните и техническите постижения при възобновяемите енергийни източници в Европа.

Първото издание на „Енергийна еволюция“ ще разгледа европейски практики и местното им приложение у нас. Ще се фокусира върху различни източници на възобновяема енергия и ще запознае участниците с най-новите постижения във ВЕИ сектора, сред които иновативни технологии, бизнес-модели и финансови решения, както  и най-добрите практики при разработването, прилагането и регулирането на възобновяемите енергийни проекти.

Форумът цели да насърчи развитието на ВЕИ производството в контекста на устойчивия и екологично отговорен подход към производството на енергия.