Новото ръководство на ДКК е oфициално вписано в Търговския регистър

От днес влиза в сила решението за намаляване на възнагражденията на членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия и ограничаване на представителните разходи На 31.08.2023 г. новият Съвет на

More