Доходността на фондовете за пенсионно осигуряване е предимно отрицателна

Доходността на различните видове фондове за допълнителното задължително и доброволното пенсионно осигуряване е преобладаващо отрицателна за последния наблюдаван двегодишен период от 30-и септември 2021-а до 29-и септември 2023-а година – това сочат

More