Министерство на земеделието допусна 24 проекта за инвестиции в инфраструктура

Министерство на земеделието и храните съобщи, че е приключило оценката за административно съответствие и допустимост на 26 проектни предложения по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или

More