МФ прие актуализирана стратегия за приемането на еврото

Актуализирана версия на комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната е приета от координационния съвет за подготовка, съобщиха от Министерството на финансите. В стратегията има три фази.

More