Владислав Горанов: Да се държи голям дефицит не е дългосрочно устойчива стратегия

„Опитът в годините да се трупат дългове и да се държи голям дефицит не е дългосрочно устойчива стратегия. Това, което се предлага в 3-годишната бюджетна прогноза, не върви в правилна посока“, това

More